bükül

1. double up 2. buckling (v.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • dögəc — (Şamaxı) döymə, yeni istehsal olunmuş kəlağayıları sonuncu dəfə yuyarkən döymə. – Dögəcdən çıxmamış iş parıldamaz ◊ Dögəc ağı – kəlağayıları döyərkən bükülən ağ, bez. – Dögəc ağın gəti, buları döyəy. Dögəc daşı – üzərində kəlağayı döyülən yastı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • tumar — ə. 1) əmr, məktub və s. yazılıb uzununa kəsilmiş silindr formasında bükülən ceyran dərisi; 2) lülə şəklində bükülmüş kağız və s.; 3) məktub. Tumari qəm qəm məktubu, qəmli xəbər gətirən məktub …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • altmış — miqd. s. Altı onluq; əlli doqquzdan sonra gələn ədəd – 60. Əllisində əlif qəddin bükülər; Altmışında ön dişlərin tökülər. . «Koroğlu». Altmış illik ömrüm oldu səndə bərbad, Ərdəbil. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • arakəsmə — is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır. Arakəsməni suvarmaq. // Üzərinə parça çəkilmiş çərçivələrdən ibarət bükülən pərdə; şirma. <Ağabala> Reyhanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bükük — sif. 1. Bükülmüş, qatlanmış. Bükük bel. Bükük kağız. 2. İs. mənasında. Parça və kağız kimi şeylərin qatlı yerləri. Parçanı ütüləyib, büküklərini düzəltmək. Kağızı bükükdən kəsmək. 3. İs. mənasında. Bədən üzvlərinin bükülə bilən yerləri. Qolumun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bükülmək — f. 1. Qatlanmaq, əyilmək, bükük hala düşmək. Qəhrəman . . <Xavərin> dizlərinin büküldüyünü və qeyri ixtiyari yerə oturduğunu gördü. M. İ.. <Tamara:> Külək əsər, gül bükülər. S. V.. 2. Əyilmək, ikiqat olmaq, belini əymək. Beli bükülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bükülməyən — sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz. // məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm. <Elxan:> Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram. C. C.. Buna şahid, qocalsam da, bükülməyən qamətimdir! S. V.. Bükülməyən qolumuzda bu ellərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bükülməz — sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz. // məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm. <Elxan:> Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram. C. C.. Buna şahid, qocalsam da, bükülməyən qamətimdir! S. V.. Bükülməyən qolumuzda bu ellərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • diz — is. 1. Qıçın diz oynağı olan hissəsi, bükülən yeri. Dizlərini bükmək. – Getdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə. (Bayatı). Göy ot dizdən yuxarı qalxmışdı. C. M.. Diz qapağı – dizin üstündəki sümük. <Nurəddinin> sağ ayağı diz qapağından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • düşbərə — is. Nazik yayılıb doğranmış xırda xəmir parçalarının içinə ət qoyulub bükülərək suda bişirilən xörək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gürzə — 1. is. Daşlıq, qayalıq, kolluq yerlərdə yaşayan boz rəngli, arxasında əyri parlaq zolaqlar olan zəhərli ilan. 2. is. Nazik yayılıb doğranmış xəmir parçalarının içinə döyülmüş ət qoyulub bükülərək bişirilən xörək; girs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.